Meddal

Sut i drwsio Gwall Tocyn Hulu 3

Rhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Wedi'i bostio ymlaenWedi ei ddiweddaru ddiwetha': 22 Medi 2021

Gallwch chi fwynhau gwylio ffilmiau a sioeau teledu diderfyn gyda'r cymhwysiad ffrydio anhygoel, Hulu. Ac eto, yn ddiweddar, ychydig o ddefnyddwyr a gwynodd am faterion fel Hulu Token Error 5 a Hulu Token Error 3 wrth ffrydio. Mae'r codau gwall hyn yn cael eu hachosi'n bennaf gan faterion cysylltedd ynghyd â thraffig rhyngrwyd gormodol. Heddiw, byddwn yn trafod sut i drwsio Cod Gwall 3 Hulu ar eich Teledu Clyfar. Felly, daliwch ati i ddarllen!Gwall Tocyn Hulu 3 gall ymddangos fel:

  • Daethom ar draws gwall wrth chwarae'r fideo hwn. Ceisiwch ailgychwyn y fideo neu dewiswch rywbeth arall i'w wylio.
  • Rydyn ni'n cael trafferth llwytho hwn ar hyn o bryd.
  • Cod gwall: 3(-996)
  • Gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd a rhowch gynnig arall arni. Cod Gwall: -3: Mae problem annisgwyl (ond nid terfyn amser gweinydd na gwall HTTP) wedi'i ganfod
  • Os bydd y broblem hon yn parhau, ceisiwch ailgychwyn eich dyfais.

Sut i drwsio Gwall Tocyn Hulu 3Cynnwys[ cuddio ]

Sut i drwsio Gwall Tocyn Hulu 3

Datrys Problemau Sylfaenol ar gyfer Gwall Hulu Token 3

Pan fydd problem cysylltiad rhwng y gweinydd Hulu a'r cymhwysiad Hulu neu'r chwaraewr ar-lein, byddwch yn wynebu Gwall Hulu Token 3 a 5. Felly, mae'n well cyflawni'r gwiriadau datrys problemau canlynol cyn symud ymlaen:un. Sicrhewch fod eich cysylltiad rhyngrwyd yn sefydlog: Pan nad yw eich cysylltedd rhyngrwyd ar ei orau, mae'r cysylltiad yn cael ei dorri'n amlach, gan arwain at Gwall 3 Hulu Token.

  • Gallwch chi rhedeg prawf cyflymder ar-lein i benderfynu ar y cyflymder presennol.
  • Gallwch hefyd ddewis pecyn rhyngrwyd cyflymach neu gysylltu â darparwr eich rhwydwaith.

dwy. Gadael Hulu a'i ailagor eto. Gwiriwch a yw Cod Gwall Hulu 3 yn sefydlog nawr.3. Ailosod eich cyfrinair: Mae dileu'r cyfrinair cyfredol o'ch dyfais a'i ailosod wedi helpu llawer o ddefnyddwyr.

Dull 1: Ailgychwyn eich Dyfais

Gallai ailgychwyn syml ddatrys llawer o faterion cymhleth yn eich dyfais. Trafodir camau i ailgychwyn Android a Roku TV yma.

Ailgychwyn y Flwyddyn Deledu

Yr ailgychwyn proses Roku TV yn debyg i gyfrifiadur. Byddai ailgychwyn y system trwy newid o ON i OFF ac yna troi YMLAEN eto yn helpu i ddatrys mân broblemau gyda'ch dyfais Roku.

Nodyn : Ac eithrio setiau teledu Roku a Roku 4, nid oes gan fersiynau eraill o Roku an Switsh YMLAEN / I FFWRDD .

Dilynwch y camau isod i ailgychwyn eich dyfais Roku gan ddefnyddio'r teclyn anghysbell:

1. Dewiswch System trwy wasgu ar y Sgrin Cartref .

2. Yn awr, chwilia am System ailgychwyn a dewiswch ef.

3. Dewiswch Ail-ddechrau fel y dangosir isod. Bydd cadarnhau ailgychwyn i ddiffodd eich chwaraewr Roku ac yna ymlaen eto . Gwnewch hynny.

Ailgychwyn y Flwyddyn

4. Bydd Roku diffodd. Arhoswch nes iddo gael ei bweru ON a ffrydio cynnwys Hulu.

Ailgychwyn teledu Android

Mae proses ailgychwyn Android TV yn dibynnu ar eich model teledu. Dyma rai dulliau i ailgychwyn eich teledu Android gan ddefnyddio'r ddewislen.

Ar yr anghysbell,

1. Gwasg (Gosodiadau Cyflym).

2. Yn awr, llywiwch i Gosodiadau > System > Ailgychwyn > Ailgychwyn .

Fel arall,

1. Gwasg CARTREF ar yr anghysbell.

2. Yn awr, llywiwch i Gosodiadau > Dewisiadau Dyfais > Amdanom > Ailgychwyn > Ail-ddechrau .

Darllenwch hefyd : Trwsio HBO Max Ddim yn Gweithio ar Roku

Dull 2: Gwella Cysylltedd Rhwydwaith

Pan nad yw'r cysylltiad rhwydwaith yn sefydlog neu ddim ar y lefel ofynnol, mae Hulu Token Error 3 yn digwydd.

un. Defnyddiwch gysylltiad Wi-Fi sefydlog a chyflym .

dwy. Cynnal lled band digonol trwy ddatgysylltu dyfeisiau eraill o'r rhwydwaith Wi-Fi.

3. Os bydd y cryfder signal ddim yn dda, cysylltu'r teledu â chebl Ethernet ac ailbrofi Hulu eto.

Dull 3: Ailgychwyn eich Llwybrydd

Efallai y bydd yr holl faterion cysylltedd sy'n gysylltiedig â'r app Hulu yn cael eu datrys os byddwch chi'n ailgychwyn eich llwybrydd. Bydd hyn yn clirio'r data TCP/IP heb unrhyw golli data. Bydd ailgychwyn y llwybrydd yn ail-gychwyn y cysylltedd rhwydwaith ac yn gwella cryfder y signal.

1. Darganfyddwch y YMLAEN / I FFWRDD botwm yng nghefn neu flaen eich llwybrydd. Pwyswch y botwm unwaith i Diffoddwch eich llwybrydd .

Trowch oddi ar eich Llwybrydd

2. Yn awr, dad-blygio'r cebl pŵer ac aros nes bod y pŵer wedi'i ddraenio'n llwyr o'r cynwysyddion.

3. Ailgysylltu'r cebl pŵer & trowch y llwybrydd ymlaen ac aros nes bod y cysylltiad rhwydwaith wedi'i ailsefydlu.

Dull 4: Ailosod Eich Llwybrydd

Gellir datrys y mater cysylltedd rhyngrwyd yn ogystal â Hulu Token Error 3 yn syml, trwy ailosod eich llwybrydd. Mae hwn yn ateb syml ac yn gweithio'r rhan fwyaf o'r amser. Fodd bynnag, dyma ychydig o gamau i weithredu'r un peth.

Nodyn 1: Bydd ailosod llwybrydd yn dod â'r llwybrydd i'w gosodiadau ffatri. Bydd yr holl osodiadau a gosodiadau fel porthladdoedd a anfonwyd ymlaen, cysylltiadau ar y rhestr ddu, tystlythyrau, ac ati, yn cael eu dileu a bydd angen i chi eu gosod eto.

Nodyn 2: Pan fyddwch chi'n ailosod eich llwybrydd, byddwch chi'n colli'ch tystlythyrau ISP, os ydych chi'n defnyddio a Protocol P2P . Felly, mae'n hollbwysig eich bod chi nodwch eich manylion ISP cyn i chi ailosod eich llwybrydd.

1. Darganfyddwch y AIL GYCHWYN botwm ar eich llwybrydd. Fel arfer caiff ei guddio a'i ymgorffori yn y ddyfais, er mwyn osgoi unrhyw wasg damweiniol.

Nodyn: Mae'n rhaid i chi ddefnyddio dyfeisiau pwyntio fel a pin, sgriwdreifer, neu pig dannedd i wasgu'r botwm AILOSOD.

2. Pwyswch a dal y AIL GYCHWYN botwm am tua 10 eiliad.

Ailosod Llwybrydd Gan Ddefnyddio Botwm Ailosod

3. Arhoswch am ychydig a sicrhau bod ailgysylltu'r rhwydwaith yn cael ei ailsefydlu.

Dylid cywiro Cod Gwall Hulu Token 3 erbyn hyn. Os na, rhowch gynnig ar yr ateb nesaf.

Darllenwch hefyd : 6 Ffordd o Gysylltu Eich Ffôn Android â'ch Teledu

Dull 5: Dileu ac Ail-Ychwanegu Dyfeisiau i Hulu

Weithiau, gall problem gyfathrebu dros dro rhwng y gweinydd Hulu a'r ddyfais sbarduno'r gwall huluapi.token 5 a Gwall Tocyn Hulu 3. I ddatrys hyn, tynnwch yr holl ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r cyfrif Hulu ac ail-ychwanegwch y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio ar hyn o bryd.

Nodyn: Cadw y tystlythyrau mewngofnodi handi cyn mynd ymlaen.

1. Yn gyntaf, lansio'r Hulu cais a dewiswch y eicon defnyddiwr ar gael ar gornel dde uchaf y sgrin.

2. Yn awr, dewiswch y Allgofnodi opsiwn fel yr amlygir yn y llun isod.

Nawr, dewiswch yr opsiwn Allgofnodi fel yr amlygir yn y llun isod. Yma, cadarnhewch allgofnodi o'ch cyfrif Hulu.

3. Yn awr, Ail-ddechrau eich dyfais ac agorwch y porwr gwe ar eich Teledu Clyfar.

Pedwar. Cliciwch yma i agor Hafan Hulu .

5. Yn awr, gan ddefnyddio y MEWNGOFNODI opsiwn (a amlygir isod), mewngofnodwch i'ch cyfrif Hulu.

Nawr, cliciwch ar yr opsiwn LOG IN yn y gornel dde uchaf. Sut i drwsio Cod Gwall Tocyn Hulu 3

6. Teipiwch eich tystlythyrau mewngofnodi a chliciwch ar y MEWNGOFNODI botwm i barhau.

Teipiwch eich manylion mewngofnodi a chliciwch ar y botwm LOG IN i barhau

7. Yn awr, dewiswch eich Enw proffil > Cyfrif / Rheoli Cyfrif .

8. Yn awr, bydd y ffenestr Trosolwg yn ymddangos ar y sgrin. Agored Rheoli Dyfeisiau opsiwn.

Nawr, bydd y ffenestr Trosolwg yn ymddangos ar y sgrin. Cliciwch ac agorwch Rheoli Dyfeisiau.

9. Yma, dewiswch Dileu i gael gwared ar yr holl ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Hulu.

Yma, cliciwch ar Dileu ar gyfer pob dyfais gysylltiedig

10. Mewngofnodi i'ch cyfrif Hulu o'ch Teledu Clyfar a mwynhewch ffrydio.

Dull 6: Amnewid cebl HDMI

Yn aml, mae glitch yn y cebl HDMI yn sbarduno Gwall 3 Hulu Token.

1. Cysylltwch y cebl HDMI gyda a porthladd gwahanol ar y teledu.

dwy. Amnewid y cebl HDMI ag un newydd.

cysylltu cebl HDMI safonol â phorthladd HDMI y teledu.

Gall hyn ymddangos yn rhyfedd, ond mae llawer o ddefnyddwyr wedi cadarnhau ei fod yn ddefnyddiol.

Darllenwch hefyd : Mae Trwsio Roku yn Parhau i Ailddechrau Mater

Dull 7: Diweddaru Firmware Teledu

Os yw firmware eich dyfais wedi dyddio, byddwch yn wynebu Cod Gwall Hulu 3. Yma, rydym wedi egluro'r camau i ddiweddaru Roku TV & Android TV.

Diweddaru Roku TV

Mae Roku TV yn cael ei ddiweddaru'n amlach na theledu Android. Felly, mae nodweddion Roku TV ac estyniadau sianel yn cael eu hadolygu a'u diweddaru bob tro y byddwch chi'n gosod diweddariad.

1. Daliwch y Botwm cartref ar yr anghysbell a llywio i Gosodiadau .

2. Yn awr, dewiswch System a mynd i Diweddariad system fel y dangosir isod.

Diweddarwch eich Dyfais Roku

Nodyn : Mae'r fersiwn meddalwedd cyfredol yn cael ei arddangos ar y sgrin gyda'i ddyddiad ac amser diweddaru.

3. Yma, i arddangos diweddariadau, os o gwbl, dewiswch Gwiriwch Nawr .

Ar ôl ei wneud, bydd y Roku TV yn diweddaru'n awtomatig i'w fersiwn ddiweddaraf a bydd yn ailgychwyn.

Diweddaru teledu Android

Mae'r camau i ddiweddaru Android TV yn amrywio o fodel i fodel. Ond, gallwch chi sicrhau diweddariadau rheolaidd ar gyfer eich teledu trwy alluogi'r nodwedd Auto-diweddaru ar eich teledu.

Nodyn: Rydym wedi egluro'r camau ar gyfer Samsung Smart TV, ond gallant amrywio ar gyfer modelau eraill.

1. Gwasgwch y Cartref/Ffynhonnell botwm ar y teledu Android o bell.

2. Llywiwch i Gosodiadau > Cefnogaeth > Diweddariad Meddalwedd .

3A. Yma, trowch Auto Update YMLAEN i adael i'ch dyfais ddiweddaru Android OS yn awtomatig.

Yma, dewiswch y nodwedd Auto Update ON

3B. Fel arall, dewiswch y Diweddaru Nawr opsiwn i chwilio a gosod diweddariadau newydd.

Dull 8: Cysylltwch â Chymorth Hulu

Ceisiwch gysylltu â chymorth Hulu drwy'r Tudalen we Cefnogaeth Hulu . Gallwch gael cymorth Personol hefyd.

Argymhellir:

Gobeithiwn fod y canllaw hwn wedi bod yn ddefnyddiol ac roeddech yn gallu trwsio Cod Gwall 3 Hulu Token ar eich Teledu Clyfar: Roku neu Android . Os oes gennych unrhyw ymholiadau / awgrymiadau am yr erthygl hon, mae croeso i chi eu gollwng yn yr adran sylwadau.

Elon Decker

Mae Elon yn awdur technoleg yn Cyber ​​S. Mae wedi bod yn ysgrifennu canllawiau sut i wneud ers tua 6 mlynedd bellach ac wedi ymdrin â llawer o bynciau. Mae wrth ei fodd yn ymdrin â phynciau sy'n ymwneud â Windows, Android, a'r triciau a'r awgrymiadau diweddaraf.