Meddal

Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

Rhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Wedi'i bostio ymlaenWedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23 Medi 2021

Steam yw'r siop un stop ar gyfer pob chwaraewr, ledled y byd. Gallwch nid yn unig brynu gemau o Steam ond hefyd, ychwanegu gemau nad ydynt yn Steam i'ch cyfrif. Ar ben hynny, gallwch chi sgwrsio â ffrindiau a mwynhau'r gameplay. Er ei fod yn app hynod boblogaidd, mae gemau Steam yn cynhyrchu gwahanol fathau o wallau bob dydd. Adroddwyd am y Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432 gan lawer o ddefnyddwyr yn ystod yr wythnosau diwethaf. Pan fyddwch chi'n wynebu'r gwall hwn, ni fyddwch yn gallu lansio ychydig o gemau penodol ar Steam. Digwyddodd y gwall yn amlach wrth chwarae gemau ar-lein a ddatblygwyd gan Bethesda Software , ond gyda gemau gan grewyr eraill hefyd. Y gemau mwyaf cyffredin yw Doom, Nioh 2, Skyrim, a Fallout 4 . Yn anffodus, parhaodd Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432 hyd yn oed ar ôl i'r cleient Steam gael ei ddiweddaru. Felly, rydyn ni'n dod â'r canllaw perffaith i'ch helpu chi i drwsio Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432 yn eich Windows 10 PC.Gwall Llwytho Cais 3:0000065432

Cynnwys[ cuddio ]Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

Mae yna sawl rheswm y tu ôl i'r Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432; y rhai mwyaf arwyddocaol yw:

    Gwrthdaro â Gwrthfeirws Trydydd Parti:Mae meddalwedd gwrthfeirws trydydd parti sydd wedi'i osod ar eich system yn helpu i atal rhaglenni a allai fod yn niweidiol rhag cael eu cyrchu neu eu llwytho i lawr. Yn aml, efallai y bydd apps dibynadwy hefyd yn cael eu rhwystro. Efallai na fydd yn caniatáu i'ch gêm sefydlu cysylltiad â'r gweinydd gan arwain at Gwall Llwyth Cymhwysiad 3: 0000065432. Gosod gêm mewn Cyfeiriadur gwahanol:Os ydych chi'n gosod eich gêm mewn rhyw gyfeiriadur arall yn lle'r cyfeiriadur Steam gwreiddiol, byddwch chi'n wynebu'r gwall hwn yn arbennig, gyda gemau Bethesda. Gêm Crash gan DeepGuard: Gwarchodlu Dwfn yn wasanaeth cwmwl sy'n cadw'ch dyfais yn ddiogel rhag ymosodiadau firws a malware niweidiol trwy ganiatáu dim ond y cymwysiadau hynny yr ystyrir eu bod yn ddiogel i redeg. Er enghraifft, mae F-Secure Internet Security weithiau'n ymyrryd â rhaglenni hapchwarae Steam ac yn sbarduno'r gwall hwnnw, pan geisiwch gyrchu cydrannau aml-chwaraewr. Cywirdeb Ffeil Gêm Heb ei Wirio:Mae'n hanfodol gwirio cywirdeb ffeiliau gêm a storfa gêm i sicrhau bod y gêm yn rhedeg ar y fersiwn ddiweddaraf a bod ei holl nodweddion yn gyfredol. Mae'n broses sy'n cymryd llawer o amser, ond yn ateb addas i'r broblem hon. Gosod Steam yn amhriodol:Pan fydd y ffeiliau data, ffolderi, a lanswyr yn llwgr, byddant yn sbarduno'r mater dan sylw.

Dull 1: Gwirio Uniondeb Ffeiliau Gêm

Bob amser yn sicrhau eich bod yn lansio'r gêm yn ei Fersiwn diweddaraf i osgoi Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432 yn eich system. Hefyd, mae defnyddio Verify Integrity of Steam yn syniad da. Yma, bydd y ffeiliau gêm yn eich system yn cael eu cymharu â'r ffeiliau gêm yn y gweinydd Steam. Bydd y gwahaniaeth, os canfyddir, yn cael ei atgyweirio. Ni fydd hyn yn effeithio ar y gosodiadau gêm sydd wedi'u cadw yn eich system. I wirio cywirdeb ffeiliau gêm, dilynwch y camau isod.1. Lansio Stêm a llywio i LLYFRGELL , fel y dangosir.

Lansio Steam a llywio i'r LLYFRGELL.2. Yn y CARTREF tab, chwiliwch am y gêm sbarduno Gwall Llwytho Cais 3:0000065432.

3. Yna, de-gliciwch ar y gêm a dewiswch y Priodweddau… opsiwn.

Yna, de-gliciwch ar gêm a dewiswch yr opsiwn Properties….

4. Yn awr, newid i'r FFEILIAU LLEOL tab a chliciwch ar GWIRIO HYSBYSEBIAETH FFEILIAU GÊM… fel y dangosir isod.

Nawr, newidiwch i'r tab FFEILIAU LLEOL a chliciwch ar DDILYSU INTEGREDD FFEILIAU GÊM… Trwsiwch Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

5. Arhoswch i Steam gwblhau'r broses ddilysu. Yna, llwytho i lawr y ffeiliau angenrheidiol i ddatrys Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432.

Dull 2: Datrys Ymyrraeth Gwrthfeirws Trydydd Parti (Os yw'n Berthnasol)

Os oes gennych raglen gwrthfeirws trydydd parti wedi'i gosod ar eich system, gallai rwystro llwytho'ch gêm yn iawn. Felly, argymhellir naill ai ei analluogi neu ei ddadosod fel y gwelwch yn dda.

Nodyn: Rydym wedi egluro'r camau ar gyfer Avast Antivirus am Ddim fel enghraifft.

Dull 2A: Analluogi Avast Free Antivirus dros dro

1. Llywiwch i'r eicon Avast Free Antivirus yn y Bar Tasg a de-gliciwch arno.

2. Dewiswch Rheoli tarianau Avast o'r ddewislen hon.

Nawr, dewiswch yr opsiwn rheoli tariannau Avast, a gallwch chi analluogi Avast dros dro | Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

3. Rhoddir yr opsiynau hyn i chi:

  • Analluoga am 10 munud
  • Analluoga am 1 awr
  • Analluogi nes bod y cyfrifiadur wedi ailgychwyn
  • Analluogi'n barhaol

4. Cliciwch ar an opsiwn yn ôl eich hwylustod i'w analluogi am y cyfnod amser a ddewiswyd.

Dull 2B: Dadosod Avast Free Antivirus yn barhaol

Os nad yw ei analluogi yn helpu, efallai y bydd angen i chi ddadosod y rhaglen gwrthfeirws honno, fel yr eglurir isod:

1. Agored Avast Antivirus am Ddim rhaglen.

2. Cliciwch Dewislen > Gosodiadau , fel yr amlygir isod.

Gosodiadau Avast

3. O dan y Cyffredinol tab, dad-diciwch y Galluogi Hunan-Amddiffyn blwch, fel y darluniwyd.

Analluoga Hunan-Amddiffyn trwy ddad-dic yn y blwch nesaf at ‘Galluogi Hunan-Amddiffyn’

4. Cliciwch ar iawn yn yr anogwr cadarnhau i analluogi Avast.

5. Ymadael Avast Antivirus am Ddim .

6. Nesaf, lansio Panel Rheoli trwy chwilio amdano, fel y dangosir.

Agorwch y Panel Rheoli o'r canlyniadau chwilio

7. Dewiswch Gweld gan > Eiconau bach ac yna, cliciwch ar Rhaglenni a Nodweddion , fel yr amlygwyd.

Cliciwch ar Rhaglenni a Nodweddion. Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

8. De-gliciwch ar Avast Antivirus am Ddim ac yna, cliciwch ar Dadosod, fel y dangosir.

De-gliciwch ar Avast Free Antivirus a dewis Dadosod. Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

9. Ail-ddechrau eich Windows 10 PC a gwirio a yw'r mater wedi'i ddatrys. Os na, rhowch gynnig ar yr ateb nesaf.

Darllenwch hefyd: 5 ffordd i ddadosod Avast Antivirus yn llwyr Windows 10

Dull 3: Symudwch y Gêm i'w Cyfeiriadur Gwreiddiol

Os gwnaethoch chi osod y gêm mewn cyfeiriadur heblaw'r gwreiddiol, efallai y byddwch chi'n dod ar draws y cod gwall hwn. Dyma sut i drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432 trwy symud y gêm i'r cyfeiriadur Steam gwreiddiol:

1. Lansio'r Stêm cais.

2. Cliciwch ar Stêm ac yna, dewiswch Gosodiadau o'r gwymplen.

Nawr, dewiswch Gosodiadau o'r gwymplen | Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

3. Yn awr, cliciwch ar Lawrlwythiadau o'r panel chwith. Cliciwch FFOLDERAU LLYFRGELL STEAM , fel y dangosir.

Nawr, cliciwch ar Lawrlwythiadau o'r cwarel chwith a dewiswch FFOLDERAU LLYFRGELL STEAM o dan Content Libraries.

4. Yn awr, cliciwch ar YCHWANEGU FFOLDER LLYFRGELL a sicrhau bod lleoliad y ffolder Steam yn C: Ffeiliau Rhaglen (x86) Steam .

Nawr, cliciwch ar YCHWANEGU FFOLDER LLYFRGELL fel y dangosir yn y llun isod a sicrhau bod lleoliad y ffolder Steam yn C:  Program Files (x86)  Steam.

5A. Os bydd y Lleoliad ffolder Steam eisoes wedi ei osod i C: Ffeiliau Rhaglen (x86) Steam , gadewch y ffenestr hon trwy glicio ar GAU . Symudwch i'r dull nesaf.

5B. Os yw'ch gemau wedi'u gosod yn rhywle arall, yna fe welwch dau gyfeiriadur gwahanol ar y sgrin.

6. Yn awr, llywiwch i LLYFRGELL .

Lansio Steam a llywio i'r LLYFRGELL. Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

7. De-gliciwch ar y gêm sy'n sbarduno Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432 yn eich system yn y llyfrgell. Dewiswch Priodweddau… opsiwn, fel y dangosir.

Yna, de-gliciwch ar ARK: Survival Evolved gêm a dewiswch yr opsiwn Properties….

8. Newid i'r FFEILIAU LLEOL tab a chliciwch ar SYMUD GOSOD FFOLDER…

Symud Ffolder Gosod. Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

9. Yma, dewiswch Gosod o dan C: Program Files (x86) Steam dan Dewiswch leoliad ar gyfer gosod opsiwn a chliciwch ar Nesaf .

Arhoswch i'r symudiad gael ei gwblhau. Lansiwch y gêm a oedd yn achosi problemau a gwiriwch a allai hyn atgyweirio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432.

Dull 4: Analluogi Nodwedd DeepGuard (Os yw'n berthnasol)

Fel y trafodwyd yn gynharach, mae nodwedd DeepGuard o F-Secure Internet Security yn blocio rhaglenni a chymwysiadau amrywiol i sicrhau diogelwch y system. Ar ben hynny, mae'n monitro pob cais yn barhaus i chwilio am newidiadau annormal. Felly, er mwyn ei atal rhag ymyrryd â'r gemau ac osgoi Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432, byddwn yn analluogi'r nodwedd DeepGuard yn y dull hwn.

1. Lansio F-Diogelwch Rhyngrwyd Ddiogel yn eich system.

2. Cliciwch ar y Diogelwch Cyfrifiadurol eicon, fel y dangosir.

Nawr, dewiswch yr eicon Diogelwch Cyfrifiaduron | Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

3. Yn awr, cliciwch ar Gosodiadau > Cyfrifiadur > Gwarchodlu Dwfn.

4. Dad-diciwch y blwch nesaf at y Trowch y DeepGuard ymlaen opsiwn.

5. Yn olaf, caewch y ffenestr a Ymadael y cais.

Darllenwch hefyd: Sut i Weld Gemau Cudd ar Steam

Dull 5: Rhedeg Steam fel Gweinyddwr

Ychydig iawn o ddefnyddwyr a awgrymodd fod lansio Steam gyda breintiau gweinyddwr, wedi helpu i drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432. Dyma sut y gallwch chi wneud yr un peth:

1. De-gliciwch ar y Stêm eicon llwybr byr a chliciwch ar Priodweddau .

De-gliciwch ar lwybr byr Steam ar eich bwrdd gwaith a dewis Priodweddau. Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

2. Yn y ffenestr Properties, newidiwch i'r Cydweddoldeb tab.

3. Nawr, gwiriwch y blwch wedi'i farcio Rhedeg y rhaglen hon fel gweinyddwr .

Rhedeg y rhaglen hon fel gweinyddwr. Trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

4. Yn olaf, cliciwch ar Gwnewch gais > Iawn i achub y newidiadau.

O hyn ymlaen, bydd Steam yn rhedeg gyda breintiau gweinyddol ac yn rhydd o glitch.

Dull 6: ailosod Steam

Mae unrhyw ddiffygion sy'n gysylltiedig â'r feddalwedd yn cael eu datrys pan fyddwch chi'n dadosod y rhaglen yn gyfan gwbl o'ch system a'i ailosod eto. Dyma sut i Ail-osod Steam i ddatrys Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432:

1. Lansio Panel Rheoli a llywio i Rhaglenni a Nodweddion fel y cyfarwyddir yn Dull 2B.

2. Cliciwch ar Stêm a dewis Dadosod, fel y darluniwyd.

Nawr, cliciwch ar Steam a dewiswch opsiwn Dadosod fel y dangosir yn y llun isod.

3. Cadarnhewch y dadosod yn yr anogwr trwy glicio ar Dadosod , fel y dangosir.

Nawr, cadarnhewch yr anogwr trwy glicio ar Uninstall. Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

Pedwar. Ailgychwyn eich PC unwaith y bydd y rhaglen wedi'i dadosod.

5. Yna, cliciwch yma i osod Steam ar eich system.

Yn olaf, cliciwch ar y ddolen sydd ynghlwm yma i osod Steam ar eich system | Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

6. Ewch i'r Ffolder i'w lawrlwytho a chliciwch ddwywaith ar SteamSetup i'w redeg.

7. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin bu gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y Ffolder Cyrchfan trwy ddefnyddio Pori… opsiwn fel C: Ffeiliau Rhaglen (x86) Steam.

Nawr, dewiswch y ffolder cyrchfan trwy ddefnyddio'r opsiwn Pori ... a chliciwch ar Gosod.

8. Cliciwch ar Gosod ac aros i'r gosodiad gael ei gwblhau. Yna, cliciwch ar Gorffen, fel y dangosir.

Arhoswch i'r gosodiad gael ei gwblhau a chliciwch ar Gorffen.

9. Arhoswch i'r holl becynnau Steam gael eu gosod a bydd yn cael ei lansio yn fuan wedyn.

Nawr, arhoswch am ychydig nes bod yr holl becynnau yn Steam wedi'u gosod yn eich system.

Darllenwch hefyd: Sut i Trwsio Steam Peidio â Lawrlwytho Gemau

Dull 7: Cache Cais Steam Clir

Weithiau mae ffeiliau storfa'n llwgr hefyd a gallant hefyd arwain at Gwall Llwyth Cymhwysiad 3: 0000065432. Felly, dylai clirio storfa'r app helpu.

1. Cliciwch ar y Chwilio Windows blwch a math % appdata% .

Cliciwch y blwch Chwilio Windows a theipiwch %appdata% | Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

2. Cliciwch ar y Ffolder AppData Roaming i'w agor.

3. Yma, de-gliciwch ar Stêm a dewis Dileu .

Nawr, de-gliciwch ar Steam a'i ddileu. Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

4. Nesaf, math % LocalAppData% yn y bar chwilio ac agorwch y Ffolder Data App Lleol.

Cliciwch y blwch Chwilio Windows eto a theipiwch %LocalAppData%.

5. Darganfod Stêm yma a Dileu iddo, fel y gwnaethoch yn flaenorol.

6. Ailgychwyn eich Windows PC i roi’r newidiadau hyn ar waith.

Dull 8: Dileu Ffolder Gêm o Ddogfennau

Gallwch hefyd ddatrys Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432 trwy ddileu'r ffolder gêm o Dogfennau, fel yr eglurir isod:

1. Gwasg Allweddi Windows + E gyda'i gilydd i agor File Explorer.

2. Llywiwch y llwybr a roddwyd- C: Defnyddwyr Enw Defnyddiwr Dogfennau Fy Gemau

Dileu'r ffolder Gêm Sut i Atgyweirio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

3. Dileu y gêm ffolder o'r gêm sy'n wynebu'r gwall hwn.

Pedwar. Ail-ddechrau eich system. Nawr, lansiwch Steam ac ail-redeg y gêm. Dylai redeg heb wallau.

Dull 9: Cau Tasgau Cefndir

Mae yna ddigonedd o gymwysiadau sy'n rhedeg yn y cefndir ym mhob system. Mae hyn yn cynyddu'r defnydd CPU a chof cyffredinol, a thrwy hynny, yn lleihau perfformiad y system yn ystod gameplay. Gall cau tasgau cefndir helpu i ddatrys Gwall Llwyth Cais 3: 0000065432. Dilynwch y camau hyn i gau prosesau cefndir gan ddefnyddio'r Rheolwr Tasg yn Windows 10 PC:

1. Lansio Rheolwr Tasg trwy wasgu Ctrl + Shift + Esc allweddi gyda'i gilydd.

2. Yn y Prosesau tab, chwiliwch a dewiswch dasgau nad oes eu hangen, apiau trydydd parti yn ddelfrydol.

Nodyn: Peidiwch â dewis prosesau sy'n gysylltiedig â Windows a Microsoft.

Yn ffenestr y Rheolwr Tasg, cliciwch ar y tab Prosesau | Sut i Drwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432

3. Cliciwch ar y Gorffen Tasg botwm yn cael ei arddangos ar waelod y sgrin.

Pedwar. Ailadrodd yr un peth ar gyfer pob tasg ddiangen, sy'n cymryd llawer o adnoddau a ailgychwyn y system.

Argymhellir:

Gobeithiwn fod y canllaw hwn wedi bod yn ddefnyddiol ac roeddech yn gallu trwsio Gwall Llwyth Cais Steam 3: 0000065432 . Rhowch wybod i ni pa ddull a weithiodd orau i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r erthygl hon, mae croeso i chi eu gollwng yn yr adran sylwadau.

Elon Decker

Mae Elon yn awdur technoleg yn Cyber ​​S. Mae wedi bod yn ysgrifennu canllawiau sut i wneud ers tua 6 mlynedd bellach ac wedi ymdrin â llawer o bynciau. Mae wrth ei fodd yn ymdrin â phynciau sy'n ymwneud â Windows, Android, a'r triciau a'r awgrymiadau diweddaraf.